Föreningen MediaBit

Syftet med föreningen är att stärka medlemmarnas kompetens och praktiska kunnande inom media, medieteknik, scenteknik, ljudteknik, videoteknik, elektronik, IT och/eller andra mediarelaterade områden. Föreningen kommer att erbjuda medlemmar möjligheten att lära sig mer om dessa områden genom användning av utrustning som föreningen införskaffar.

Föreningen startades den 26 juni och har sitt säte i Umeå kommun. Har ni frågor så får ni gärna kontakta oss.

Stadshuset i Umeå

Kallelse årsmöte 2015

MediaBits styrelse utlyser årsmöte söndagen den 18 januari som kommer att äga rum på fabriksgatan 8b(kv). Under årsmötet har medlemmarna möjlighet att påverka vad föreningen ska göra och bestämma vad styrelsen ska göra under det kommande verksamhetsåret. Medlemmar i föreningen har även möjlighet att lämna in motioner eller kandidera till styrelsen. Detta görs genom att mejla styrelsen på info@mediabit.se.

Information om årsmötet

När? Söndag den 18 januari, klockan 12.00
Var? Fabriksgatan 8b(kv)
Vem? Medlemmar och åhörare (som ej har rösträtt)