Uppstartsmöte 2014-06-26

Uppstartsmöte MediaBit (2014-06-26)

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 15:34.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till följande:

 • Petter Karkea
 • Emil Lindgren
 • Viktor Alakörkkö

3. Val av mötesordförande

Mötet valde Emil Lindgren till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet valde Petter Karkea till mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

Mötet valde Viktor Alakörkkö till protokolljusterare och tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
 6. Fast ställande av dagordning
 7. Beslut att bilda föreningen MediaBit
 8. Antagande av stadgar
 9. Fastställande av verksamhetsplan
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av budget
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Firmatecknare
 15. Mötets avslutande

7. Beslut att bilda föreningen MediaBit

Mötet beslutade att bilda föreningen MediaBit.

8. Antagande av stadgar

Mötet antog stadgarna enligt Bilaga 1.

9. Fastställande av verksamhetsplan

Mötet fastställde följande verksamhetsplan

Föreningen ska under verksamhetsåret

 • Stärka medlemmarnas kompetens inom media, medieteknik, scenteknik, ljudteknik, ljusteknik, videoteknik, elektronik, IT och/eller andra mediarelaterade områden.
 • Ge medlemmarna möjlighet att förvärva praktiskt kunnande inom media, medieteknik, scenteknik, ljudteknik, ljusteknik, videoteknik, elektronik, IT och/eller andra mediarelaterade områden.

10. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 500kr per verksamhetsår.

11. Fastställande av budget

Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att lägga budget under årets gång.

12. Val av styrelse

 • Emil Lindgren (XXXXXX-XXXX) valdes till föreningens ordförande
 • Viktor Alakörkkö (XXXXXX-XXXX) valdes till föreningens sekreterare
 • Petter Karkea valdes (XXXXXX-XXXX) till föreningens kassör

13. Val av revisor

Mötet valde Marianne Videkull till revisor.

14. Firmatecknare

Mötet beslutade att föreningens ordförande, sekreterare och kassör får teckna föreningens firma var för sig.

15. Mötets avslut

Mötet förklarades avslutat 17:15.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.