Styrelsemöte 2014-09-18

Styrelsemöte 2014-09-18

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 13:37.

2. Fastställande av röstlängd

Mötet fastslog följande röstlängd:

 • Emil Lindgren
 • Viktor Alakörkkö
 • Petter Karkea

3. Val av mötesordförande

Mötet valde Emil Lindgren till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet valde Petter Karkea till mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

Mötet valde Viktor Alakörkkö till protokolljusterare och tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
 6. Fast ställande av dagordning
 7. Bankkonto
 8. Inköp av utrustning
  1. Utrustning inköpt på utlägg
  2. Priolista för inköp av utrustning
  3. Förvaring av utrustning
 9. Studiecirklar och annan folkbildning
 10. PirateParty Hamrinsberget
 11. FrostByte 2014
 12. Bidrag
 13. Klistermärken
 14. Matpolicy
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

7. Bankkonto

Mötet beslutade att ta fram en lista på banker och att exkludera de som har en negativ inställning till Bitcoin.

Mötet beslutade att en bank som föreningen ska ha konto hos måste ha en neutral eller positiv inställning till Bitcoin eftersom det finns en stor sannolikhet att föreningen i framtiden kan hantera Bitcoin.

Banker som har en negativ inställning till Bitcoin:

 • Nordea
 • SEB
 • Länsförsäkringar
 • Swedbank

Banker som inte har föreningskonto:

 • ICA Banken
 • JAK Banken

Mötet kunde inte hitta någon bank som passade föreningens behov och beslutade därför att Petter Karkea ska göra en djupare utredning om vilken bank som skulle passa föreningens behov.

8. Utrustning

8.1 Utrustning inköpt på utlägg

Viktor Alakörkkö förordade punkten med att presentera utrustning som köpts på utlägg. Här följer en lista över den utrustning som Viktor Alakörkkö har köpt in på utlägg.

 • Mixerbord
 • El-verk
 • Diverse kablage
 • Förvaringslåda

8.2 Priolista för inköp av utrustning

Mötet beslutade att en priolista för inköp av utrustning ska upprättas av styrelsen för att säkerställa att den nödvändiga utrustningen för FrostByte 2014 köps in först.

8.3 Förvaring av utrustning

Möte beslutade att förvara utrustningen i Viktor Alakörkkös förråd tills vidare och att ersättning för detta utgår så snart det är möjligt.

9. Studiecirklar och annan folkbildning

9.1 Studiecirklar

Föreningen har under sommaren bedrivit följande studiecirklar hos Studiefrämjandet:

 • Mediateknik

Kassören meddelar att studiecirkeln ”Mediateknik” har genomförts framgångsrikt och listor lämnats in till Studiefrämjandet.

Mötet beslutade att kassören Petter Karkea ska starta följande studiecirklar hos Studiefrämjandet:

 • Ljudteknik
 • Streamingteknik
 • Nätverksteknik
 • Videoteknik

9.2 Annan folkbildning

Kassören Petter Karkea informerar om MediaBits verksamhet på Pirate Party Hamrinsberget där MediaBit stod för den scenen på festivalen. Föreningen genomförde två kulturprogram (en spelning av Stereo Divine och en spelning av DJ OmniCorez).

Mötet beslutade att kassören Petter Karkea ska ansöka om kulturprogram för MediaBits verksamhet under under evenemanget FrostByte 2014.

10. PirateParty Hamrinsberget

Kassören Petter Karkea informerar:

”Festen på Hamrinsberget blev en succé. Föreningen Ung Pirat Norra Distriktet är mycket nöjd över samarbetet. Inför evenemanget köptes viss utrustning in på utlägg samt att utrustning hyrdes in från 4Sound, UmeMetal, Omnytek.”

Kassören Petter Karkea ansvarar för att sammanställa redovisningen och att fakturera Ung Pirat Norra Distriktet samt tillse att underleverantörer är betalda.

11. FrostByte 2014

Ordförande Emil Lindgren informerar:

Föreningen har blivit kontaktade av föreningen UmeLAN som vill ha hjälp med videostreaming och annan teknik under sitt evenemang FrostByte 2014. Förhandlingar pågår.

Mötet beslutade att genomföra ett inledande möte med UmeLAN och att lämna en offert när tillräckligt underlag har insamlats.

12. Bidrag

Mötet beslutade att kassören Petter Karkea ska undersöka vilka bidrag som föreningen kan söka.

13. Klistermärken

Mötet beslutade att sekreteraren Viktor Alakörkkö ska undersöka möjligheterna till att köpa in klistermärken för marknadsföring av förening och märkning av utrustning.

14. Matpolicy

Mötet beslutade att en matpolicy ska utformas.

En matpolicy utformades (Bilaga 1) och mötet beslutade att anta den.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutades 18:00.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.