Årsmötesprotokoll 2015

MediaBit Årsmöte 2015 (2015-01-18)

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde Petter Karkea till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Mötet valde Joel Grundelius till mötessekreterare.

4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

Mötet valde Viktor Alakörkkö och Emil Lindgren till protokolljusterare och tillika rösträknare.

5. Mötets behörighet

Mötet ansågs behörigen kallat.

6. Fastställande av röstlängd

Möte fastslog följande

 • Petter Karkea
 • Joel Grundelius (mötet beviljade rösträtt)
 • Viktor Alakörkkö
 • Emil Lindgren

7. Fastställande av dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Val av minst en, max två, justerare som vid behov även är rösträknare
 5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av dagordning
 8. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året
 9. Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året
 10. Presentation av revisorernas berättelse för det gångna året
 11. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 12. Motioner
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
 15. Val av styrelseledamöter och ordförande
 16. Val av revisor/er
 17. Val av valberedning
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

8. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen:

Föreningen har genom projekt under det korta verksamhetsår som varit stärkt medlemmarnas mediatekniska kunnande och gett praktisk erfarenhet. Följande projekt har genomförts med framgång: PirateParty #2 och FrostByte 2014.

9. Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året

Kassör Petter Karkea presenterade den ekonomiska redovisningen (Bilaga 1). Ekonomisk berättelse:

Föreningen har under året deltagit i ett par evenemang och införskaffat utrustning till dessa evenemang. Medlemmarna har haft möjlighet att lära sig främst om streamingteknik men även videoteknik, ljudteknik och nätverksteknik vilket har varit de fyra ämnena som studiecirklats. Föreningen har vid årsskiftet skuld till medlemmar då studiecirklarna ännu inte har hunnit ersätta dessa för de pengar de lagt ut. Vi förväntar oss att detta händer i början av nästa räkenskapsår.

Mötet lade den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

10. Presentation av revisorernas berättelse för det gångna året

Revisorn presenterade revisionsberättelsen (Bilaga 2) och yrkade på att bevilja ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

Mötet lade revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Mötet beviljade förra årets styrelse ansvarsfrihet.

12. Motioner

Inga motioner har inkommit.

13. Årets verksamhetsplan

Mötet fastslog följande verksamhetsplan:

Föreningen ska…

 • stärka medlemmarnas kompetens inom media, medieteknik, scenteknik, ljudteknik, ljusteknik, videoteknik, elektronik, IT och/eller andra mediarelaterade områden.
 • ge medlemmarna möjlighet att förvärva praktiskt kunnande inom media, medieteknik, scenteknik, ljudteknik, ljusteknik, videoteknik, elektronik, IT och/eller andra mediarelaterade områden.
 • genomföra minst ett projekt med extern finansiering.
 • utöka beståndet av filmutrustning.
 • söka för verksamheten tillämpliga bidrag.

14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår

Mötet fastslog medlemsavgiften till 500kr/år.

Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att lägga budget under årets gång.

15. Val av styrelseledamöter och ordförande

Mötet fastslog följande styrelse:

 • Ordförande: Emil Lindgren
 • Kassör: Petter Karkea
 • Sekreterare: Viktor Alakörkkö
 • Ledamot: Joel Grundelius

16. Val av revisor/er

Mötet valde Joakim Vesterlund till revisor.

17. Val av valberedning

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att valbereda under årets gång.

18. Övriga frågor

Mötet hade inga övriga frågor.

19. Mötets avslut

Mötet förklarades avslutat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.